Werking

Werking

Onze opdracht

De werking van Accolade │ netwerk geestelijke gezondheidszorg regio Ieper-Diksmuide past in de vernieuwde visie van de overheid om te komen tot een (nog) betere geestelijke gezondheidszorg. Hiervoor dienen netwerken en zorgcircuits in de geestelijke gezondheidzorg gerealiseerd te worden, voor de doelgroep ‘volwassenen met (een risico op) een geestelijk gezondheidsprobleem’.

Doelstelling is te komen tot een grotere vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg. Dit betekent dat de persoon met een psychische kwetsbaarheid het recht heeft op een volwaardig burgerschap in de samenleving. Hij of zij is in staat de rol van partner, werknemer, buur,… op te nemen. De partners willen het zorgaanbod op die doelstelling afstemmen.

Om dit realiseren werkt Accolade aan vijf functies, gebaseerd op de “Gids naar een betere geestelijke gezondheidszorg”. Het netwerk neemt dit op vanuit een gemeenschappelijke missie en visie.

Geestelijke gezondheidszorg belangt iedereen aan. Accolade wil dan ook zoveel mogelijk actoren betrekken. Samen moeten we strategieën ontwikkelen om oplossingen te bieden aan geestelijke gezondheidsnoden binnen onze regio.

Hoe werken we?

Accolade wordt als netwerk aangestuurd door een Netwerkcomité. Het bestaat uit partners uit de geestelijke gezondheidszorg, de eerstelijn, huisartsen en familie. Elke partner heeft een vertegenwoordiger, met beleidsverantwoordelijkheid, afgevaardigd in het Netwerkcomité. Deze groep staat in voor het operationeel maken en opvolgen van het zorgvernieuwingsprogramma binnen de geestelijke gezondheidszorg.

De netwerkcoördinator faciliteert het functioneren van en de afstemming binnen het netwerk.

Accolade werkt ook met een reflectiegroep. Alle actoren en geïnteresseerden worden twee maal per jaar uitgenodigd. We geven informatie over de ontwikkelingen en horen graag wat er leeft. Een ideaal netwerkmoment over de voorzieningen en sectoren heen.

Ontvang je hiervoor nog geen uitnodiging? Schrijf je dan op de nieuwsbrief.