Psychosociale rehabilitatie

Psychosociale rehabilitatie

Hedera Centrum voor psychische revalidatie

Richt zich tot volwassenen met een psychische of psychiatrische kwetsbaarheid die in staat zijn om een dagprogramma op te nemen. Het centrum hedera - websitebiedt, tijdens hele of halve dagen, therapieën aan die de persoon versterken op vlak van wonen, vrije tijd, communicatie en/of sociale relaties.

www.centrumhedera.be

Arbeidszorgcentra

Bieden arbeidsmatige activiteiten aan voor volwassenen die gewone of beschermde tewerkstelling niet (meer) aankunnen en zich eventueel willen voorbereiden op een aangepaste of betaalde job.

Trefpunt 4, activiteiten- en ontmoetingscentrum

Trefpunt 4 is een activiteiten- en ontmoetingscentrum te Ieper, in de eerste plaats gericht naar volwassenen met een langdurige psychische logo Trefpunt - websitekwetsbaarheid. Het centrum biedt voor een korte of langere tijd ondersteuning bij: het in vullen van dagstructuur, het vinden van zinvolle bezigheden, het leggen van sociale contacten en het aansluiten bij het vrijetijds- en ontspanningsleven in de regio

www.trefpunt4.be

Trajectbegeleiding naar arbeid – vrijetijd – vorming

Diverse organisaties zetten in op trajectbegeleiding naar arbeid, vorming en/of vrije tijd. Hierop kunnen uiteraard ook mensen met een psychische kwetsbaarheid beroep doen. Bij welke organisatie je terecht kan voor welke vraag is niet steeds duidelijk.
VDAB Werkwinkel is het eerste punt waar je terecht kan met jouw vraag! Neem hiervoor contact op met de Werkwinkel in jouw buurt:
Werkwinkel Diksmuide, Kasteelstraat 4, 051 51 92 20
Werkwinkel Ieper, Esplanade 6, 057 22 65 31
Werkwinkel Poperinge, Veurnestraat 22, 057 22 65 31

Accolade bracht organisaties die inzetten op trajectbegeleiding, in zijn regio samen. Elke organisatie vult een fiche in met hierop doelgroep, aanbod en voorwaarden. Het overzicht vind je hier.