Ambulante/mobiele behandeling

Ambulante / mobiele behandeling

Centrum Geestelijke Gezondheidszorg LargoCGG Largo klein- website

Ambulante (en waar nodig mobiele) gespecialiseerde behandeling van psychische en psychiatrische problemen, voor alle leeftijden (kinderen, jongeren, volwassenen, ouderen):

 • behandelvormen op maat van de cliënt, onder meer:
  • individueel psychotherapeutisch aanbod (kort- of langdurend)
  • groepstherapeutisch aanbod
  • gezins- of relatiegesprekken
 • specifiek aanbod gericht naar verschillende doelgroepen, onder meer:
  • (jong)volwassenen met een ultrahoog risico op de ontwikkeling van of een beginnende manifestatie van een psychiatrische stoornis
  • gedetineerden en geïnterneerden, met psychisch of psychiatrisch probleem
  • personen met een psychiatrische problematiek, gecombineerd met middelengebruik (dubbeldiagnose)

www.cgglargo.be

Poliklinische consultaties psychiaters

 • Psychiaters die raadpleging houden in P.Z. H. Hart Ieper:
  dr. Carl Engelhard; dr. Herlinde Lamote; dr. Anneleen Tansens; dr. Josfien Top; dr. Tine Verdée; dr. Joke Verhaeghe; dr. Katrien Verstraete (hoofdarts)
  057 23 91 11
 • Dr. Pierre Dewulf (Ieper), 057 20 32 46
 • Dr. Wim Lecot (Ieper), 056 63 36 60
 • Dr. Thariax Opperman (Diksmuide), 0497 55 05 34

Ambulante drughulpverlening

 • Voor iedereen die vragen of problemen heeft inzake illegale middelen.
 • Aanbod: informatie en advies, indicatiestelling en verwijzing, individuele ambulante psychosociale begeleiding en behandeling, opvolging en behandeling op medisch en psychiatrisch vlak o.a. substitutie, nazorg, activering en re-integratie.

Regio Diksmuide – Antenne De Sleutel Veurne – 058 33 56 11
Regio Ieper – Antenne Kompas Ieper – 057 42 41 44
Regio Kortemark – Antenne Kompas Torhout – 050 21 79 25

Mobiel team acute zorg

Mobiel team langdurige zorg

Zelfstandige psychotherapeuten – psychologen

De website www.doorverwijzen.be helpt gezondheids- en welzijnswerkers om op een efficiënte manier een geschikte doorverwijzing te organiseren naar een goed opgeleide hulpverlener. De website is een verzamelplaats voor zelfstandige psychologen, psychotherapeuten, kindertherapeuten, bemiddelaars in familiezaken, … Via de website kan je, aan de hand van verschillende criteria, een geschikte hulpverlener met een zelfstandige praktijk vinden.

Cliëntgericht overleg

Accolade vindt het belangrijk dat de cliënt en zijn/haar naasten zo sterk als mogelijk betrokken worden in de begeleiding en behandelen. We zetten dan ook in op het samenbrengen van zorgverleners met en rond de cliënt. Er zijn diverse vormen van “cliëntgericht overleg” mogelijk, met eventueel hieraan gekoppeld financiering voor deelname.
Hier vind je een overzicht van cliëntgericht overleg binnen onze regio.
We geven ook graag tips voor het welslagen van een cliëntgericht overleg.