Wonen en zorg

 

Wonen en zorg

Beschut Wonen De Overweg

Huisvesting en begeleiding voor mensen die omwille van hun psychiatrische problematiek en/of psychosociale kwetsbaarheid, begeleiding en LOGO BW De Overwegondersteuning nodig hebben in hun woon- en leefmilieu.

www.beschutwonenieper.be

Psychiatrisch Verzorgingstehuis (PVT) “Het Tempelhof”

Het Psychiatrisch Verzorgingstehuis wil door een geschikte verblijfsopvang en door permanente begeleiding een zo goed mogelijk logo pvt - websitewelbevinden verzekeren aan mensen met langdurige maar gestabiliseerde psychische stoornissen.

www.pzheilighart.be