Psychische klachten?

Tekst-2-MTA-kopiePsychische klachten

Het is niet evident of gemakkelijk om aan te geven dat het minder gaat.
Maar waar je ook mee zit, praat er over!

De zorg voor elkaars welzijn start immers bij het praten met en het luisteren naar elkaar.
Hierbij alvast enkele tips voor een goed gesprek:

 • Durf praten, maar luister ook
 • Bereid je goed voor. Probeer goed te verwoorden wat je wilt zeggen.
 • Werd jouw boodschap goed begrepen? Vraag het na.

Met vragen rond psychische moeilijkheden kan je zeker terecht bij jouw huisarts.
De huisarts kan helpen of indien nodig doorverwijzen naar de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg.
We verwijzen hierbij naar het zorgaanbod in de regio.

Dringend nood aan gesprek? Je kunt chatten met of bellen naar:

Met vragen en problemen rond alcoholisme:

 • www.druglijn.be/drugs-abc/alcohol
 • “Anonieme Alcoholisten”
  Het hoofddoel is nuchter blijven en andere alcoholisten helpen nuchterheid te bereiken.
  www.aavlaanderen.org of 03 239 14 15
  Binnen onze regio zijn er verschillende AA-groepen actief. Hierbij vind je een overzicht van de groepen met het tijdstip van bijeenkomst.

Enkele interessante links

Fit in je Hoofd, Goed in je Vel?
www.fitinjehoofd.be

Op zoek naar informatie over een psychische klacht of aandoening?
www.geestelijkgezondvlaanderen.be

De balkmetafoor: je kunt jouw eigen draagkracht, kwetsbaarheden en stressoren visueel voorstellen om zo op zoek te gaan naar een gezond evenwicht.
www.balkmetafoor.be

In deze reportage vertelt D.L. over het belang de stap te zetten naar hulp. (Reportage gemaakt door Focus-WTV in Week geestelijke gezondheid 2014.)