Residentiële behandeling

Residentiële behandeling

Jan Yperman Ziekenhuis

  • De psychologische dienst wordt op de spoedopname ingeschakeld voor de opvang van suïcidepogers. Daarnaast verzorgen zij ook de LOGOJYZ_JCI - websiteondersteuning en doorverwijzing (advies) bij andere psychiatrische en/of psychosociale problematieken.
  • De liaisonpsychiaters houden raadplegingen voor gehospitaliseerde patiënten en op de spoedopname: op maandag, woensdag en vrijdag en dit telkens in de namiddag.

www.yperman.net

Psychiatrisch Ziekenhuis H. Hart

logo hhi - websiteBiedt behandeling aan mensen met een psychische of psychiatrische problematiek. Hierin worden zowel de medische als de psychotherapeutische en de psychosociale invalshoek geïntegreerd in een traject dat aan elke individuele persoon aangepast wordt. Per doelgroep wordt een multidisciplinair team ingezet, onder de leiding van een psychiater.

Op de Crisiseenheid kan men terecht voor crisisinterventie, intensieve residentiële behandeling en oriëntatie naar de meest passende behandeling.

In vier verschillende sectoren wordt gespecialiseerde behandeling geboden aan volgende groepen:

  • Mensen met verslaving (sector 1)
  • Mensen met stemmings-, angst- of persoonlijkheidsstoornis (sector 2)
  • Mensen met psychose (sector 3)
  • Ouderen met diverse psychische moeilijkheden (sector 4)

Het ziekenhuis voorziet zowel in volledige hospitalisatie als in daghospitalisatie. Indien aangewezen kan iemand ook rechtstreeks in daghospitalisatie de behandeling in het ziekenhuis aanvatten (Dagkliniek 1).

De behandelduur varieert, met maximaal 3 maanden op een opnameafdeling. Wie langer durende behandeling nodig heeft wordt georiënteerd naar de meest passende vervolgbehandeling binnen of buiten het ziekenhuis.

Maak een afspraak met een psychiater of contacteer de Dienst Maatschappelijk Werk.

www.pzheilighart.be