Ben je familielid?

Ben je familielid?

Accolade │ netwerk geestelijke gezondheidszorg regio Ieper-Diksmuide zet ook in op familieleden en nabij-betrokkenen. We willen hun stem laten horen. Zo kunnen we samen werken aan een betere hulpverlening.

We brengen familieleden van mensen met een psychotische kwetsbaarheid samen.

Binnen het netwerk is de “stuurgroep werken met familie” actief, hieraan participeren familieleden. Deze stuurgroep zet onder meer activiteiten op voor familieleden van mensen met een psychische kwetsbaarheid.
Binnen de provincie West-Vlaanderen gaan diverse activiteiten door voor familieleden. Een overzicht vind je op de website Overlegplatform GGZ.

Als familielid met een (andere) psychische kwetsbaarheid, kan je altijd contact opnemen met Similes, de vereniging voor gezinsleden en nabijbetrokkenen van personen met psychische problemen: www.similes.be. Telefoon: 016 24 42 01

Het netwerk heeft een folder: “Mantelzorg. Tips en nuttige adressen voor mantelzorgers van personen met een psychische kwetsbaarheid.”

Een online-netwerk dat mantelzorgers kracht geeft: www.ma-zo.be

De overheid zet, in het zorgvernieuwingsproces, sterk in op betrokkenheid en participatie van familieleden.
Jij kunt, via deze link, jouw ervaring als familielid weergeven.
(De resultaten van deze bevraging worden algemeen verwerkt in een evaluatie van het zorgaanbod. Dus, de bevraging slaat niet op de specifieke werking van Accolade.)

Kinderen en jongeren met een ouder met psychische problemen (KOPP) kunnen informatie vinden op: www.koppvlaanderen.be.

foto-familie-netwerk-kopie