Mobiel team acute zorg

Mobiel team acute zorgLOGO_MTA - website pagina

Voor wie

 • Voor volwassenen met acute psychische nood: rouw of verlies van steunfiguren, sterke emotionele reacties op een relatiebreuk, verminderd realiteitsbesef, verlies van zelfcontrole of suïcidale gedachten.
 • Crisissituatie kan niet opgevangen worden door de reguliere ambulante zorg.
 • Opname in een ziekenhuis is niet aangewezen.

Aanbod

 • Eerste interventie op zo kort mogelijke termijn (binnen 12 uur)Home page MTA-kopie
 • Begeleiding en behandeling aan huis
 • Maximum begeleidingstermijn = 30 dagen

Aanmelden?

Aanmeldingen gebeuren via:

 • Huisarts (medische inschatting is noodzakelijk, m.n. contact met patiënt in periode van aanmelding)
 • Spoedopname Jan Yperman Ziekenhuis
 • Crisiseenheid Psychiatrisch Ziekenhuis H. Hart
 • Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Largo
 • Kompas vzw, ambulante drugzorg
 • PAAZ-psychiaters uit naburige netwerken

De behandelende psychiater, spoedarts en arts kunnen een patiënt telefonisch aanmelden of opdracht geven aan een medewerker om een aanmelding te doen.

Bereikbaarheid

057 23 91 85

 • Maandag tot vrijdag: 8.30 – 21.00 uur
 • Zaterdag, zondag en feestdagen: 8.30 – 17.15 uur

mta@netwerkaccolade.be

Teampsychiater

 • dr. Joke Verhaeghe – 057 23 91 11

Teamleider

 • Virginie Blieck – Virginie.Blieck [at] netwerkaccolade.be – 0471 34 08 06

Meer informatie?

 • Vind je in deze folder.
 • Crisissituatie met kinderen en jongeren: de hulpverlener neemt contact op met crisismeldpunt op het nummer 050 33 77 40. Als ouder of betrokkene neem je eerst contact op met hulpverleners, zoals de huisarts. Zie ook: www.wingg.be