Informatie

Informatie

TERUGBETALING EERSTELIJNS PSYCHOLOGISCHE ZORG
In kader van hervorming geestelijke gezondheidszorg heeft de Federale Regering beslist om terugbetaling van psychologische zorg te voorzien. De tegemoetkoming, voorzien vanaf 1 april 2019, geldt voor volwassenen met matig ernstige psychische problemen op vlak van angst, depressie of alcoholgebruik.
Een warme oproep aan klinisch psychologen of orthopedagogen om zich kandidaat te stellen.
Meer informatie: zie oproep
Of bij Koen Demuynck, netwerkcoördinator: 0498 10 00 25


MOEILIJKE MENSEN? MOEILIJK KARAKTER
Over het omgaan met mensen met een persoonlijkheidsproblematiek
Informatieavond voor familieleden van mensen met een psychische kwetsbaarheid
Spreker: Anne-Sophie Dupuis, psychologe Psychiatrisch Ziekenhuis H. Hart, Ieper. Download hier de presentatie.
Dinsdag 12 februari 19.30 uur
CC Het Perron, Fochlaan 1 te Ieper
Meer informatie op deze flyer


PROGRAMMA PRITLINK VOORJAAR 2019
PritLink staat voor een ambulant aanbod van therapeutische en herstelgerichte activiteiten waarin de verschillende partners hun expertise bundelen.
Interesse in het kwaliteitsvolle aanbod, voorjaar 2019? Klik hier


TE NOTEREN DATA

  • Zaterdagnamiddag 16 februari: “ontmoetingsnamiddag voor nabestaanden na zelfdoding”, Ieper. programma en informatie