Aanspreekpunt

Aanspreekpunt

P.Z.T.: Psychiatrische thuiszorg regio Ieper–Diksmuide

Het aanspreekpunt voor geestelijke gezondheidszorg: te contacteren als je niet goed weet welk zorgaanbod een antwoord biedt op jouw vraag.Thuiszorg_zonder_tekst

P.Z.T. biedt:

  • Exploratie en vraagverduidelijking.
  • Ondersteuning bij het doorverwijzen naar gepaste hulpverlening.
  • Zorgcoördinatie en -bemiddeling: opzetten van een zorgnetwerk rond cliënt.

P.Z.T. neemt geen acute situaties op. Zie hiervoor mobiel team acuut.
Als uit eerste (telefonisch) contact blijkt dat verdere exploratie en vraagverduidelijking is aangewezen, neemt P.Z.T. dit op binnen de 14 dagen.

P.Z.T. werkt enkel voor de 11 gemeenten binnen het werkingsgebied van Accolade.

Bereikbaar tijdens de weekdagen en kantooruren.

0498 10 31 60 (Lut Smet)
0495 32 15 83 (Tine Vandewalle)

www.pztieper.be

Met vragen over kinderen en jongeren met een psychische kwetsbaarheid: neem contact op met WINGG (West-Vlaams Integrerend Netwerk Geestelijke Gezondheid): www.wingg.be