Preventie-vroegdetectie

Preventie – vroegdetectie

De huisarts

Wanneer je je zorgen maakt over jezelf, een vriend(in) of familie, spreek hierover met jouw huisarts. Vertel zo goed mogelijk hoe je je voelt of waarover jouw vraag gaat. De huisarts kan dan in overleg met jou, nagaan of verdere (gespecialiseerde) hulpverlening aangewezen is.

Voor een huisarts in jouw buurt, kan je terecht op de websites van de huisartsenkringen:

Je kunt ook een huisarts zoeken via jouw (deel)gemeente.

Het belang van het tijdig spreken over psychische klachten en problemen komt duidelijk naar voor in deze reportage.

Eerstelijnspsycholoog

 • Voor kortdurende generalistische zorg.Logo sociaal huis Poperinge - website
 • Opheffen of beheersbaar maken van psychische klacht, in beperkt aantal sessies.
 • Indien nodig doorverwijzing naar meer gespecialiseerde zorg.
 • Begeleiding en doorverwijzing gebeuren in overleg en afstemming met de huisarts.

Consultaties gaan enkel door in het Sociaal Huis Poperinge en Sociaal Huis Diksmuide.
Eerstelijnspsychologe Poperinge: 0496 16 06 12
Eerstelijnspsychologe Diksmuide: 0471 78 72 34

Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) Centraal West-Vlaanderen

 • Laagdrempelig onthaal:logo caw - website
  • directe hulp zonder afspraak
  • directe hulp bij crisissituaties: op het bureel is er, tijdens de openingsuren, altijd één medewerker aanwezig om onmiddellijk te helpen zoeken naar oplossing
  • aanbod van tastbare draaglast verlagende hulp: bij administratie, inschakelen diensten, en rechtendetectie gericht op het verbeteren van inkomenssituatie
  • on-line hulp (chat)
 • Het centrum biedt psychosociale begeleiding aan mensen met persoonlijk en psychische problemen met het oog op:
  • vroegdetectie van psychische en psychiatrische stoornissen
  • het bevorderen van het dagelijks functioneren en sociale inclusie
  • het voorkomen van escalatie van problemen.
   Hierbij aandacht voor de wisselwerking en samenhang tussen hulpvraag, het psychisch functioneren van de cliënt en context.

www.cawcentraalwestvlaanderen.be

Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Largo

Preventieve en vroeginterventionele aanpak van psychische en psychiatrische problemenCGG Largo klein- website

 • sensibilisering en destigmatisering van de geestelijke gezondheidszorg, onder meer via vormingen en lezingen
 • deskundigheidsbevordering en coaching van eerstelijnsactoren en andere intermediairen, onder meer rond:
  • verslaving (TAD-team)
  • suïciderisico (SP-team)
  • eerste psychose of hoogrisico op eerste psychose of andere ernstige psychiatrische problemen
  • psychische problemen binnen woon- en zorgcentra, en andere ouderenorganisaties
 • het zo vroeg mogelijk…
  • detecteren, oriënteren en toeleiden naar de gepaste zorg
  • interveniëren bij de (beginnende) manifestatie van ernstige psychiatrische problematieken

www.cgglargo.be

Handvat depressie volwassenen

Accolade ontwikkelde een concreet handvat (flowchart) voor huisartsen, te gebruiken bij vermoeden depressie of onverklaarbare lichamelijke klachten. Je kan deze hier vinden.

Zorgpad alcohol West-Vlaanderen

Dit zorgpad begeleidt je bij het vroegtijdig detecteren van alcoholproblemen en het vinden van een gepast zorgaanbod. Het biedt handvatten aan in de vorm van een stappenplan voor de behandeling en opvolging van alcoholproblemen.

Werken aan veerkracht in jouw organisatie

Deze handige brochure wil medewerkers en organisaties uit de eerstelijnsgezondheidszorg laten stil staan bij en werken rond “Goed in je vel” en “Fit in je hoofd”. De brochure, gemaakt door Logo en Accolade, biedt concrete tips, materialen, handvaten en een overzicht van organisaties (in de regio) om mee aan de slag te gaan.

Voorkomen van burn-out bij hulpverleners

“Stress op het werk” maakt onderdeel uit van het werk. Als hulpverlener word je hiermee ook geconfronteerd. Hoe ga je ermee om en wat doe je als de werkomstandigheden je te veel worden? Zeker als hulpverlener is het niet gemakkelijk om toe te geven dat je zelf niet meer kan, omdat jij net diegene bent die altijd klaarstaat voor anderen.
Op de vraag “Hoe ont-stress jij?” geven hulpverleners deze tips. Het doornemen van deze lijst biedt ongetwijfeld inspiratie. (Tips verzameld op vormingsnamiddag “Voorkomen van burn-out: een vrije vogel in drukke tijden”, oktober 2016)