Accolade

Accolade staat symbool voor de inclusie van mensen met een psychische kwetsbaarheid en voor de sterke verbondenheid met ieder die het opneemt voor deze personen.

Your Site is faster to build.

Premium WordPress Themes with Single Click Installation, Just a Click and your website is ready for use.

Accolade │Netwerk geestelijke gezondheidszorg regio Ieper-Diksmuide staat voor zorgvernieuwing en zorgafstemming in de geestelijke gezondheidszorg. Een netwerk van partners staat garant voor een kwaliteitsvolle opvolging van mensen met een psychische kwetsbaarheid en maakt werk van de continuïteit van de zorg. Accolade streeft naar een degelijk en op elkaar afgestemd zorgaanbod. We willen deze vernieuwing realiseren door te werken aan vijf functies binnen een afgebakend werkingsgebied. Kortom, Accolade staat symbool voor de inclusie van mensen met een psychische kwetsbaarheid en voor de sterke verbondenheid met ieder die het opneemt voor deze personen.

Accolade │Netwerk geestelijke gezondheidszorg