Accolade

Accolade staat symbool voor de inclusie van mensen met een psychische kwetsbaarheid en voor de sterke verbondenheid met ieder die het opneemt voor deze personen.

Your Site is faster to build.

Premium WordPress Themes with Single Click Installation, Just a Click and your website is ready for use.

Our Customer Love Us

Accolade │Netwerk geestelijke gezondheidszorg regio Ieper-Diksmuide staat voor zorgvernieuwing en zorgafstemming in de geestelijke gezondheidszorg. Een netwerk van partners staat garant voor een kwaliteitsvolle opvolging van mensen met een psychische kwetsbaarheid en maakt werk van de continuïteit van de zorg. Accolade streeft naar een degelijk en op elkaar afgestemd zorgaanbod. We willen deze vernieuwing realiseren door te werken aan vijf functies binnen een afgebakend werkingsgebied. Kortom, Accolade staat symbool voor de inclusie van mensen met een psychische kwetsbaarheid en voor de sterke verbondenheid met ieder die het opneemt voor deze personen. Accolade werkt samen met PRIT Netwerk geestelijke gezondheidszorg Midden West-Vlaanderen aan één nieuw netwerk. Informatie over werking en aanbod van PRIT: www.prit.be

Accolade │Netwerk geestelijke gezondheidszorg regio Ieper-Diksmuide staat voor zorgvernieuwing en zorgafstemming in de geestelijke gezondheidszorg. Een netwerk van partners staat garant voor een kwaliteitsvolle opvolging van mensen met een psychische kwetsbaarheid en maakt werk van de continuïteit van de zorg. Accolade streeft naar een degelijk en op elkaar afgestemd zorgaanbod. We willen deze vernieuwing realiseren door te werken aan vijf functies binnen een afgebakend werkingsgebied. Kortom, Accolade staat symbool voor de inclusie van mensen met een psychische kwetsbaarheid en voor de sterke verbondenheid met ieder die het opneemt voor deze personen.

Accolade │Netwerk geestelijke gezondheidszorg

Create and Manage multiple contact forms using single dashboard. You can show Form on any single/every page of your website. You can also collect payments, leads and much more...

Rown Wisely

Create and Manage multiple contact forms using single dashboard. You can show Form on any single/every page of your website. You can also collect payments, leads and much more...

Jex Polack